Impressum

Ansvarlig i henhold til  §§ 5, 6 fra TDG:  (Tyske "Teildienstgesetz")
SKANDWOOD
Walter Kau
Ostertoft 8 - 10
D-24988 Oeversee
Telefon: +49 (0) 461 - 40 68 10 0
Telefax: +49 (0) 461 - 40 68 10 29
E-mail: info@skandwood.dk
Internet: www.skandwood.dk

IHK Ident.-Nr.: 232398
Ust.-Id.-Nr.: 134619568
Gerichtsstand: Flensburg

Copyright

Alt indhold, billeder og hjemmesidens struktur er copyright beskyttet: © Skandwood, Walter Kau, Flensburg, Germany, 2011

Banner-motivet blev stillet til rådighed af Ververidis Vasilis / shutterstock.com

Ansvarsfraskrivelse

På trods af omhyggelig kontrol, er vi dog ikke ansvarlige for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, såsom indholdet af eksterne kilder. For indholdet af ekstern linkede sider, er deres operatør ansvarligt.

Design og teknisk implementering

 

Lichtflut.Medien GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 2
24941 Flensburg

 

Tel.: 0461 - 18 29 132
Fax: 0461 - 18 29 173

E-Mail: info@lichtflut-medien.de
Internet: www.lichtflut-medien.de

Ansvarsfraskrivelse

1. Online-tilbuddets indhold
Forfatteren kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten af de viste oplysninger samt for, om de er aktuelle, korrekte eller fuldstændige. Erstatningsansvar, der gøres gældende over for forfatteren, som følge af materielle eller immaterielle skader, der måtte være opstået i forbindelse med anvendelse eller manglende overholdelse af de præsenterede oplysninger eller i forbindelse med anvendelse af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger, bortfalder principielt, såfremt forfatteren ikke påviseligt har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Alle tilbud er uden forbindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til, uden varsel, at ændre, foretage tilføjelser til og slette dele af siderne eller hele tilbuddet, samt til at indstille offentliggørelse periodisk eller endegyldigt.

2. Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, er forfatteren kun forpligtet til, at påtage sig et ansvar, hvis denne har kendskab til indholdet af disse hjemmesider, og det ville være forfatteren teknisk muligt og med rimelighed kunne forlanges af denne, at forhindre anvendelse i tilfælde af, at indholdet strider mod loven. Forfatteren erklærer hermed, at der på det tidspunkt, da linkene blev oprettet, ikke forelå synligt ulovligt indhold på de hjemmesider, der er linket til. Forfatteren har ingen indflydelse på udformningen af, indholdet i og ophavsretten til de sider, links vises til, hverken nu eller i fremtiden. Derfor tager forfatteren hermed udtrykkeligt afstand fra ethvert indhold på alle de hjemmesider, der vises links til, og som måtte være blevet ændret, efter at linkene er blevet oprettet. Dette gælder for alle de links og henvisninger, der er angivet inden for forfatterens eget internettilbud, samt for enhver tekst, der er skrevet af andre i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, som forfatteren måtte oprette. Kun udbyderen af den hjemmeside, der er henvist til, kan gøres ansvarlig for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller manglende overholdelse af denne type tilbudte oplysninger, ikke den person, der måtte henvise til de pågældende offentliggjorte tekster via links.

3. Ophavsret og varemærkeret
Forfatteren er bestræbt på, at overholde ophavsretten til anvendt grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i alle dennes publikationer, at anvende grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som denne selv har fremstillet, eller i stedet at anvende grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der ikke er under licens. For alle de firma- og varemærker, der nævnes i internettilbuddet, og som eventuelt måtte være beskyttede, gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende varemærkeret og den pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder ubegrænset. Det kan ikke konkluderes, blot fordi et varemærke nævnes, at det ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder! Forfatteren af disse sider har alene copyright for offentliggjorte objekter, som forfatteren selv har fremstillet. Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre eller anvende denne type grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

4. Databeskyttelse
Hvis der i forbindelse med internet-tilbuddet kan indtastes personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger (e-mail-adresser, navn, adresse), sker brugerens indtastning af disse data på absolut frivillig basis. Anvendelse og betaling af alle tilbudte tjenester er også tilladt uden at angive sådanne data eller ved at anvende anonymiserede data eller et pseudonym, så vidt dette er teknisk muligt, og med rimelighed kan forlanges.

5. Retsgyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse er en del af det internettilbud, hvorfra der er henvist til denne side. Hvis dele af, eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt svarer til det gældende retsgrundlag, påvirker dette hverken indhold eller gyldighed af de øvrige dele af dokumentet.